Značka ReinZeit

Ekologické

Eko – logické. Ekologické. Tento výraz sa používa až príliš často. Čo pod ním rozumieme my v  ReinZeit?

Čo znamená ekológia pre nás? Vzájomné vzťahy medzi všetkými živými organizmami, v našom prípade sú to vzťahy medzi nami ľuďmi a naším bezprostredným životným prostredím. Naše najbližšie okolie je práve tým miestom, na ktorom každý človek zanecháva svoje „stopy“. Presne na toto miesto vstupuje do nášho života spoločnosť ReinZeit, aby sme mohli aktívne a pozitívne prispievať k lepšej kvalite životného prostredia.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť sú pre nás ústrednými témami. Chceme spoločne s Vami „naše“ životné prostredie chrániť. Toto prostredie, o ktorom je tu reč, nie je niekde ďaleko vonku, ale práveže veľmi blízko a má na nás všetkých veľký vplyv. Naše životné prostredie totiž začína u každého z nás jednoducho doma. Používaním kvalitných ReinZeit produktov sa Váš domov premení na zónu bez chemikálií. Čistá a priezračná voda je odteraz Vaším čistiacim prostriedkom.

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť pre nás začína už miestom, kde naša spoločnosť sídli. Výroba našich produktov v najvyššej možnej miere a kvalite prebieha v Rakúsku, pričom do celého procesu zapájame organizácie zamerané na spoločenskú zodpovednosť.

Zmysluplné zamestnanie

Príležitosť zmysluplného zamestnania dávame rôznym ľuďom. Pomáhame k väčšej finančnej nezávislosti predovšetkým ženám, ktoré sa nachádzajú v zložitej zárobkovej situácii. Či už hľadáte vedľajšie alebo hlavné zamestnanie, aby ste sa samostatne postarali o svoj príjem, potom ste so spoločnosťou ReinZeit na správnej adrese.

Podporujúci prístup

Spoločnosť ReinZeit vystupuje v rámci výroby aj predaja ako spoločensky zodpovedná organizácia. Prirodzene, aj nám ide v obchode o zisk a zabezpečenie rastu. A z toho profitujú nielen zamestnanci, ale aj mnoho organizácií a združení, ktoré môžeme dlhodobo podporovať väčšími i menšími príspevkami.