Naša filozofia

Filozofia trvalej udržateľnosti

Spoločensky zodpovedná výroba a predaj

Len dokonale zohratý tím mnohých ľudí umožňuje vytvárať produkty ReinZeit.

Na tomto mieste radi vyslovujeme vďačnosť za skvelú spoluprácu a za nasadenie každého jedného z vás.

Spoločnosť ReinZeit je aktívna v téme spoločenskej zodpovednosti:

Spolupracujeme predovšetkým s týmito organizáciami: pro mente, Lebenshilfe, LPBZ Schloss Gschwendt.

Podporujeme aj mnohé ďalšie organizácie

Športovcov so znevýhodnením; Lebenshilfe; pro mente; Združenie nevidiacich – Blindenverband; SOS Kinderdorf; poradenstvo v oblasti ekológie; Zellkern; Kinderhilfswerk; LaLeche Liga – laktačné poradenstvo; Červený nos Clowndoctors.

Pravidelne podporujeme:

WWF, Global 2000, Greenpeace, adoptívne dieťa vo World Vision, Červený kríž -Rotes Kreuz.

Čistenie – dôkladné a ekologické

Reklamy sa nás denne snažia presvedčiť, že naše domovy sa dajú premeniť na miesta žiariace čistotou len s pomocou rôznych čistiacich prostriedkov. 

Ekologická starostlivosť o domácnosť však funguje úplne ináč.

Zabudnite na čistiace prostriedky!

Alergia na upratovanie nie je len vtipnou výhovorkou, aby sme nemuseli toľko upratovať, ale často je to aj holý fakt. Mnohé v domácnostiach s obľubou používané chemikálie totiž môžu skutočne vyvolať alergické reakcie. Máme však k dispozícii jeden veľmi praktický vynález, ktorý nepotrebuje čistiace prostriedky ani nadmerné balenia.

Čo je dobré pre naše životné prostredie

Používaním našich utierok a handričiek sa z veľkej časti zaobídete bez čistiacich prostriedkov.

Ak sa rozhodnete pre utierky z mikrovlákna, nemíňate peniaze na jednorazové produkty a zároveň tým výrazne prispievate k redukcii odpadu. Práve jednorazové utierky tvoria množstvo odpadu a sú z dlhodobého hľadiska drahšie, preto ich v ekologickej domácnosti radšej eliminujme.

Zdravé domácnosti

Ak sa vo svojej domácnosti nedokážeme úplne vzdať čistiacich prostriedkov, potom dbáme na to, aby sme útočili na špinu, a nie na naše zdravie či životné prostredie. Nebojte sa posunúť v myslení vpred a dospelo sa rozhodnite pre zdravú domácnosť bez nadbytočných chemikálií.

S produktami ReinZeit sa nemôžete pomýliť.